HR Management

HR moet volledig thuis zijn in de organisatie en denken en doen vanuit de business. Geen stafafdeling aan de zijlijn, maar een bedrijfs-onderdeel in het hart van het bedrijf dat toegevoegde waarde levert.
Het juist aansturen van HR teams, het realiseren van HR Beleid en strategie maar ook het goed opzetten en uitvoeren van veranderingsprocessen zijn ook belangrijke onderwerpen op de agenda van HR Management.

Lees meer >

Talent Development

Zo vaak is al aangetoond dat het vinden, binden en ontwikkelen van Talent, een van de kritische succesfactoren is van een organisatie.
Het zichtbaar maken van Talenten in de organisatie, onder meer door Talentprogramma’s, is een belangrijke basis voor ontwikkeling van Talent en een opmaat voor de toekomstige top-managers en top-professionals in een organisatie.

Lees meer >

HR Expert

Er zijn specifieke kennisgebieden binnen het HR landschap waarbij u een beroep kunt doen op TRIFOLD.
Ofschoon onze toegevoegde waarde ligt in het verbinden en in samenhang ontwikkelen en uitvoeren van HR Beleid, is het mogelijk om voor specifieke HR expertise een beroep te doen op ons.
Wij zorgen ervoor dat HR kennis en expertise in uw organisatie wordt op- en uitgebouwd en dragen zorg voor de kennisoverdracht.

Lees meer >